Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε  πτυχιούχους  ΑΕΙ, θετικών και θεωρητικών σπουδών.