Συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις

• Πότε θα γίνονται τα μαθήματα;
Στο α΄και β’ εξάμηνο γίνεται προσπάθεια τα μαθήματα να διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα  και Σάββατο.
• Που θα γίνονται τα μαθήματα;
Τα μαθήματα θα γίνονται στη Θεσσαλονίκη.
• Οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές;
Ναι, οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές.
• Το πρόγραμμα μπορεί να παρακολουθείται εξ αποστάσεως;
Όχι μόνο δια ζώσης. Τα μαθήματα απαιτούν φυσική παρουσία.
• Υπάρχει τέλος εγγραφής;
Ναι. Το τέλος εγγραφής είναι 200 ευρώ για κάθε εξάμηνο σπουδών.
• Μπορώ να υποβάλω αίτηση με βεβαίωση περάτωσης σπουδών;
Ναι, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση με βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
• Το μεταπτυχιακό «Επιστήμες της Αγωγής-Τεχνολογίες Μάθησης» δίνει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια;
Ναι, Το μεταπτυχιακό δίνει παιδαγωγική επάρκεια.
• Πότε θα διεξαχθεί η διαδικασία εισαγωγής;
Η διαδικασία εισαγωγής θα διεξαχθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου 2016.