Ενημέρωση υποψηφίων για το ΔΔΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής-Τεχνολογίες Μάθησης" Ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Σας ενημερώνουμε ότι

1. Η  γραπτή εξέταση για όλους τους υποψήφιους θα διεξαχθεί  στις 9  Σεπτεμβρίου  και ώρα 16.00-18.00. Να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν να απαντήσουν γραπτά σε έντυπη μορφή και όχι  με online μορφή λόγω τεχνικών προβλημάτων.

2. Οι υποψήφιοι/ες  που θα  συγκεντρώσουν  συνολικά τουλάχιστον πέντε (5) μόρια στη γραπτή εξέταση θα κληθούν στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου σε  συνέντευξη σύντομης διάρκειας.

3. Oι υποψήφιοι/ες που δεν έχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 στην αγγλική γλώσσα θα εξεταστούν γραπτά στις 9  Σεπτεμβρίου  και ώρα 18.00-19.30

4. Οι  εξετάσεις και οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν στο κτήριο Πύργος Παιδαγωγικής της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ.

Καλή επιτυχία

Η συντονιστική Επιτροπή του ΔΔΠΜΣ