Αποτελέσματα της α' φάσης της διαδικασίας επιλογής στο ΔΔΠΜΣ - Πρόσκληση σε συνεντεύξεις

Οι  παρακάτω υποψήφιοι/ες (πάτησε εδώ για να δεις το αρχείο)  καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας εξέτασης για την εισαγωγή στο  ΔΔΠΜΣ ‘Επιστήμες της Αγωγής-Τεχνολογίες Μάθησης’. Πρόκειται για τους υποψήφιους οι οποίοι συγκέντρωσαν τα απαραίτητα μόρια από την γραπτή διαδικασία και  πέτυχαν στην εξέταση γλωσσομάθειας (αφορά όσους δε διέθεταν το απαραίτητο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας).

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τη συνέντευξη.  Κάθε υποψήφιος/α, σύμφωνα με την προτίμηση που δήλωσε,  καλείται να προσέλθει την ημέρα και την ώρα  που αναγράφεται παρακάτω.

Σχετικά αρχεία: